THỜI GIAN LÀM VIỆC

> Làm việc: từ thứ 2 tới thứ 7

> Giờ làm việc buổi sáng từ : 08:00 đến 12:00

> Giờ làm việc buổi chiều từ: 13:30 đến 17:30